tirsdag 21. desember 2010

O Oriens

Bilete frå Wikimedia Commons.
Å Solrenning,
du glans av det evige lys,
rettferds sol. Kom,
lys for dem som sitter i mørke
og dødens skygge.
O Oriens,
splendor lucis aeternae, et sol justitiae:
veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.

Luk 1,78: for vår Gud er rik på miskunn.
Og slik skal lyset frå det høge
gjesta oss som ein soloppgang

Mal 4,2: Men for dykk som har age for mitt namn, 
skal rettferdssola renna
med lækjedom under sine venger.
De skal gå ut og kjæta dykk som kalvar
når dei slepp or fjøset.


Vis 7,26: For den er en avglans av det evige lys, plettfritt speiler den Guds virke og er et bilde av hans godhet. 

Hebr 1,3: Han er utstrålinga av Guds herlegdom og biletet av hans vesen, og han ber alt med sitt mektige ord. Då han hadde fullført reinsinga for syndene våre, sette han seg ved høgre handa åt Majesteten i det høge 

Joh 1,4-5: han, var liv,
og livet var lyset for menneska.

Lyset skin i mørkret,
og mørkret har ikkje overvunne det.
 


Tit 3,4: Men det vart openberra 
kor god vår Gud og Frelsar er,
og kor han elskar menneska
 


Luk 7,22: Gå og fortel Johannes kva de har sett og høyrt:
Blinde ser, lamme går,
spedalske blir reine, og døve høyrer,
døde står opp, og den gode bodskapen blir forkynt for fattige.
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar