mandag 20. desember 2010

O Clavis David

Johannes skriv til kyrkjelyden i Filadelfia.
Biletet er frå Wikimedia Commons.
Å Nøkkel til Davids Hus,
du Israels kongestav.
Når du åpner, skal ingen lukke til,
når du lukker, skal ingen åpne.
Løs fangene av
syndens lenker
og før dem ut
av dødens skygge

O Clavis David, et sceptrum domus Israel;
qui aperis, et nemo claudit;
claudis, et nemo aperit:
veni, et educ vinctum de domo carceris,
sedentem in tenebris, et umbra mortis.  
 
Jes 22,22: Eg legg nykelen til Davids hus på aksla hans. Når han lèt opp, skal ingen lata att, og når han lèt att, skal ingen lata opp.
 
Op 3,7: Skriv til engelen for forsamlinga i Filadelfia: Dette seier Den heilage og sannferdige, han som har Davids nøkkel, som opnar så ingen kan stengja, og stengjer så ingen kan opna:
 
Luk 1,32: Han skal vera stor og kallast Son til Den høgste.
Herren Gud skal gje han kongsstolen til David, far hans.
 
Mark 2,10: for at de skal vita at Menneskesonen har makt på jorda til å tilgje synder
 
Matt 28,18: Då steig Jesus fram og tala til dei: Eg har fått all makt i himmelen og på jorda.
 
Matt 16,18-19: Og det seier eg deg: Du er Peter, og på dette fjellet vil eg byggja mi kyrkje, og dødsrikeportane skal ikkje få makt over henne. Eg vil gje deg nøklane til himmelriket; det du bind på jorda, skal vera bunde i himmelen, og det du løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar