torsdag 23. desember 2010

O Emmanuel

Biletet er frå Wikimedia Commons.
Å Emmanuel,
du vår konge og vår lovgiver.
Du frelser
som folket lengter etter!
Kom og forløs oss,
Herre vår Gud.

O Emmanuel, Rex et legifer noster,
exspectatio Gentium, et Salvator earum:
veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.
Jes 7,14: Difor skal Herren sjølv gje dykk eit teikn: Sjå, ei møy skal verta med barn og føda ein son, og ho skal kalla han Immanuel.

Sal 72Gjev kongen dine domar, Gud,
lat kongssonen få rettferd frå deg!
Så skal han døma ditt folk med rettferd
og dine armingar med lov og rett.
Då skal fjella gje folket fred
og haugane rettferd.
Gjev kongen må hjelpa dei verjelause i folket,
så dei får sin rett.
Han skal berga dei fattige
og knusa valdsmannen.
Lat han leva frå ætt til ætt
så lenge sol og måne skin.
Han skal vera lik regnet
som fell på nyslegen eng,
lik ei regnskur som væter jorda.
I hans dagar skal rettferd gro
og lukke og fred råda
så lenge månen er til.
Lat han styra frå hav til hav,
frå Storelva til heimsens endar.
Dei som bur i øydemarka,
skal bøya seg for han,
hans fiendar skal slikka støvet.
Kongar frå Tarsis og fjerne strender
skal senda skatt til han.
Kongane i Saba og Seba
skal koma med sine gåver.
Han skal alle kongar hylla,
han skal alle folkeslag tena.
For han bergar den fattige som ropar,
armingen som ingen hjelpar har.
Han ynkast over småkårsfolk
og bergar livet åt dei fattige.
Han løyser dei frå tvang og vald,
deira liv er dyrt i hans augo.
Gjev kongen må leva
og få gullet frå Saba!
Folk skal alltid be for han
og velsigna han dagen lang.
Lat det vera slik mengd med korn i landet
at det bylgjar over åsane.
Lat grøda vera som skogen på Libanon,
lat byar bløma og breia seg
som graset på marka.
Lat namnet hans leva til evig tid,
skyta friske skot så lenge sola skin.
Alle folk skal velsigna seg med det
og prisa han sæl.
Lova vere Herren, Israels Gud,
han som gjer under, einast han!
Hans herlege namn vere evig lova!
All jorda er full av hans herlegdom.

Amen, amen. 

Hag 2,7: Eg skjek alle folkeslag,
så skattane deira kjem hit.
Og eg fyller dette huset med herlegdom,

seier Herren, Allhærs Gud. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar