lørdag 6. april 2013

Kanskje går det framover?

Eg møter ofte på haldningar om at kyrkja er i forfall, og at alt var mykje betre før. Når «før» er er usikkert, men det er tydlegvis snakk om ein mytisk gullalder for kyrkja. Alt var i alle fall betre før 1969, då trusopplæringa vart tatt ut av skulen. Før dette vart sjelene frelste i hopetal, og den dag i dag ser vi at av dei som gjekk på skule før 1969 renn ned kyrkjene våre og dei lærte trufast opp borna sine i den evangelisk-lutherske lære.. Nesten ikkje ein person over femti står over ei gudsteneste, og deira barn og barnebarn fyller opp frivillig arbeid og kyrkjebenkar til siste plass. Så godt fungerte det med trusopplæring i skulen! Berre ta turen til næraste kyrkje og sjå.

Eg har nok heller den meiniga at alt ikkje var betre før. Noko var sikkert betre, men langt frå alt. «De 26 artikler om religionen» som vart vedtekne i Ribe i 1542 styrkar meg i denne trua:
25 Om kirkefred
Og etter som det titt og ofte er kommet klage og kjæremål til oss om at mange slår hverandre i kirken og på kirkegårder, da vil vi at brudd på kirkefred skal forfølges og straffes etter vår recess' ordlys likesom tingfred.
Sitatet er henta frå Kirkeordinansen av 1537. Reformasjonens kirkelov, omsett av Terje Ellingsen, Verbum 1990, side 128

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar