mandag 29. april 2013

Bispemøte

Nokre bilete kan ein ikkje gå forbi. Dette er eitt av dei. Biletet visar deltakarane på ein bispemøte i den armensk-katolske kyrkja i Jerusalem rundt 1880. Patriarken sit i midten med biskopane sine rundt seg. Sidan eg ikkje veit akkurat når biletet vart tatt, er det vanskeleg å seie kven patriarken er. Det var eit byte av patriark rundt 1880, så det kan vere to ulike patriarkar.

Biletet er henta frå Wikimedia Commons.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar