onsdag 5. juni 2013

T-kart

Sidan vi er inne på korleis ulike kart har ulike sentrum, kan vi ta ein titt på kva St. Isidor hadde å seie om saka. I Etymologie frå 623 handlar bok 14 om geografi, og der kan ein finne dette kartet av verda.

Kartet er frå den første trykte utgåva av Etymologie som kom i 1472.
Biletet er henta frå Wikimedia Commons.

Slike kart vert kalla for «T-kart» eller «hjulkart» og dei viser jorda som ei rund skive med hav rundt. Det er verdt å merke seg at dette ikkje var eit utslag av at ein trudde jorda var flat.
Though these T-O maps look like representations of a flat, disk-shaped Earth, they are not. The circular shape was merely a convention to represent the concept of the Earth, much as we think conventionally of our planet as a sphere or globe even though it is not. In a similar fashion, the medieval mapmakers intended the circle to represent the top hemisphere of the globe. The bottom hemisphere was generally thought to be entirely covered in water.
«T»-en er danna av Middelhavet, Nilen og den russiske elva Don, noko som gjer at Jerusalem kjem omtrent i midten, og altså vert sentrum for jorda. Aust er opp på desse karta, medan nord er mot høgre. Som ein ser reknar ein også med at Asia er omtrent like stort som Europa og Afrika tilsaman.

Isidor har også ført på kven det er som bur i dei ulike kontinenta. Dei tre kontinenta er befolka av etterkomarane av Noah sine søner. Sem i Asia, Kam i Afrika og Jafet i Europa.

Sjølv om ein absolutt kan stusse litt på proposjonane til hav og elvar her, er ikkje kartet så heilt ille. Det er eigentleg ganske imponerande til å vere frå ei tid då dei måleinstrumentane våre kart er basert på var heilt utenkjeleg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar