fredag 14. juni 2013

Gregor av Nyssa om theosis

Freske av St. Georg frå ei kyrkje i Makedonia.
Biletet er henta frå Wikimedia Commons.
I dag er det minnedag for Gregor av Nyssa. Vi siterer frå ei preike han hadde om sæleprisingane. Her seier han noko som kling fin saman med den ortodokse læra om theosis, ei lære eg har svært stor sans for.
Vi lærer ofte av Den hellige skrift at dyden er vanskelig å oppnå, at den knapt oppnås selv med mye svette og smerte, iver og slit; vi har hørt at veien til Riket er trang og leder gjennom en smal passasje, mens en bred nedoverbakke, lett å følge, er det lastefulle livet som fører til ødeleggelse. Likevel erklærer ikke Skriften at det høyere livet er totalt uoppnåelig da den har berettet om de underfulle gjerningene til store menn i de hellige bøkene. Men siden løftet om å se Gud har en tofoldig mening, enten å erkjenne den natur som trancenderer altet, eller å bli forenet med Ham gjennom et rent liv, så erklærer de helliges røst den første form for oppfatning umulig, mens den andre er lovet til den menneskelige naturen gjennom Herrens lære når Han sier: Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Sitatet er henta frå «Homilie over Saligprisningene» i Østkirken i serien Verdens hellige skrifter. Teksten er omsett av Thorsten Theodor Tollefsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar