torsdag 11. november 2010

Martin av Tours

Martin og tiggaren.
Biletet er henta frå Wikimedia Commons.
I dag feirer store delar av kyrkja minnedag for Martin av Tours. Martin vert hugsa for mange ting, men i boka mi er det særleg det at han på grunn av si kristne tru gjekk ut av militæret som står høgst.

Det at han gjekk ut av militæret heng saman med den legenda som står i ramma på sida her. Etter draumen der han møtte Jesus skal Martin ha latt seg døype. Han hadde lenge vanka i kristne miljø. Allereie som tolvåring vert det sagt at han ynskte å verte einebuar, men faren hans sendte han i sine fotspor rett inn i hæren. Der vart han fram til han altså vart døypt og nokre år til.

Den unge romerske offiseren Martin kom en iskald vinterkveld ridende sammen med noen kamerater. Ved byporten i Amiens sto det en nesten naken tigger, skjelvende av kulde, og ba om en almisse. Ingen brydde seg om ham, og Martin hadde ingen penger med seg, så han tok sverdet og delte sin kappe i to og ga stakkaren den ene halvdelen. Han svøpte den andre halvparten om seg og brydde seg ikke om kameratenes hånlige latter. Samme natt så han i et syn Kristus kledd i den halve kappen, mens han sa til den hærskare med engler som omga ham: «Denne kappen har jeg fått av Martin, som ennå ikke er døpt.» Dette gjorde så sterkt inntrykk på ham at han straks løp bort for å la seg døpe. En senere utbrodering av legenden sier at da Martin våknet, var hans kappe blitt hel igjen, og den mirakuløse kappen ble bevart i relikviesamlingen til de merovingiske frankerkongene.
Henta frå katolsk.no.

Når han så er tjue år skjer det store. Han går ut av militæret fordi han ikkje klarte å forene det å kjempe med si kristne tru. I disputen som fulgte skal Martin ha kome med dei kjente orda:
Jeg er en soldat for Kristus og det er ikke lovlig for meg å kjempe

Etter ein del om og men, blant anna med ein tur innom fengselet, slapp vart han til slutt fritatt frå militærteneste, og gjekk inn i teneste for kyrkja, der han til slutt vart biskop.

Det er mykje meir å seie om Martin av Tours, men i denne omgang stoppar eg med det at han gjekk ut av militæret, og orda han gav som grunngjeving for dette. Noko å lære av!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar