mandag 31. mars 2014

Vår Frue av Candelaria I - Openberringa

Vi held oss på Tenerife litt til, for å sjå på det store pilegrimsmålet på øya. Tenerife har nemleg si eiga Maria-openberring med tilhøyrande Mariakyrkje. Turen gjekk derfor til Candelaria.

Lokal feiring for å markere korleis gjetarane fann statuen.
Biletet er tatt av Mataparda og ligg på
Wikimedia Commons (CC-BY-SA-2.0)
Vår Frue av Candelaria har ei historie som skal strekke seg lenger enn den kristne historia til Tenerife, som vart kristna og erobra av spanjolane i løpet av 1400-talet. Historia seier nemleg at to gjetarar var ute med dyra sine i 1392 då dei plutseleg ikkje klarte å drive dyra framover slik dei brukte. Då dei gjekk for å sjå kvifor dyra stoppa, såg dei at det stod ei kvinne med eit barn i armane framfor dei. Dyra nekta å gå forbi kvinna. Dei forsøkte å få kontakt med kvinna utan å lukkast, så for å få med seg dyra prøvde dei å skremme ho vekk. Ein av gjetarane tok opp ein stein og skulle kaste på kvinna, men då han løfta armen vart armen lamma. Då tok den andre gjetaren opp ein annan stein og sprang mot kvinna for å slå henne med steinen. På ein eller annan måte skar steinen han sjølv i handa og blodet spruta. Gjetarane var no livredde, og dro til kongen for å fortelje kva som hadde skjedd. Kongen tok med seg rådet sitt for å sjå statuen, som dei no vel hadde funne ut at det var. Han fann ut at dette var noko magisk, overnaturleg eller guddommeleg, og beordra mennene sine til å ta statuen med seg. Då ingen våga å røre ved statuen etter det som hadde skjedd med dei to gjetarane, gav kongen like godt jobben til dei to stakkarane. Og brått vart begge to helbreda.

Slik seier historia altså at dei fann statuen. I åra som kom vart statuen, Chaxiraxi som han vart kalla, heidra og fekk ein guddommeleg status mellom innbyggarane på øya, utan at dette på nokon som helst måte var kopla til kristen tru, som var ukjent for dei.

Castilla, som var dei som stod for kristninga av Tenerife, brukte metodar som ikkje akkurat står på dagens pensum i missiologi. Av relevans for vår historie er at dei dro til Güímar, nær Candelaria, og kidnappa ein femten år gamal gut som var ute og fiska. Han tok dei med seg til Lanzarote, døypte han og gav han utdanninga han trengte for å bli misjonær. Då han var klar vart Antón Guanche, som vart guten fekk på Lanzarote, med eit skip til Tenerife. Der traff han familien sin att og det vart ein stor fest. Kongen fekk høyre om festen og kva som hadde skjedd, og bad Antón kome og fortelje om det han hadde opplevd. Antón drog til kongen, og medan han var der, viste kongen han Chaxiraxi. Antón la seg umiddelbart på kne og tilbad det han kjente att som Maria og Jesus. 

Antón forklarte så for kongen kor heldige dei var som hadde fått denne gåva, og oppmoda han til å vise statuen på ein måte som gjorde at alle kunne få sjå, slik kristne gjorde med sine heilage gjennstandar. Sommaren 1446 vart så statuen flytta til ei grotte i det som i dag er Candelaria og heidra som «La Madre del sustentador del cielo y tierra» («Mor til Han som opprettholder himmelen og jorden»). Og med det fekk statuen nytt liv som ein kristen heilagdom.

Neste: Vår Frue av Candelaria II - Pilegrimsmålet

Kjelde: J.P. Camacho, The Virgin of Candelaria, Weston 2014 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar