tirsdag 24. august 2010

Hurra for Bjørgvin bispedømme!

Endeleg har det vorte ansett ny prest i Johanneskirken i Bergen. Eg er særs glad for at Bjørgvin bispedømme ikkje lot seg presse av dei som laga støy rundt denne saka, men valgte den søkjaren dei meinte var den beste for jobben. Om det er ei kvinne eller ein mann som har jobben, burde ikkje vere eit spørsmål, så lenge det er ein person som er kvalifisert og høver i den aktuelle stillinga.

Eg vil gratulere Anna Bæckström Hovda med ny jobb, og ynskje henne velkomen til Vestlandet!

Biletet av Johanneskyrkja er som vanleg på bloggen min henta frå Wikimedia Commons.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar