torsdag 3. juni 2010

Gaza lir meir

Endå ein gong har innbyggjarane i Gaza vorte utsett for eit overgrep. Denne gangen er det Hamas som har nytta bråket rundt konvoien til å raide kontora til frivillige hjelpeorganiasasjonar. Det verkar som om folket i Gaza skal måtte tåle ei endelaus rekkje med liing. Pave Johannes Paul II skreiv ei sterk bøn som høver svært godt for det som skjer i Midtausten.

Du, skapar av natur og menneske, du skapar av sanning og venleik, eg ber deg:
Høyr mi stemme. Det er stemma til ofra, ofra for krig og vald, mellom menneske og mellom nasjonar.
Høyr mi stemme. Det er stemma til alle borna, dei som lid og vil lida når menneske satsar på våpen og krig.
Høyr mi stemme, når eg ber deg om å gje alle menneskehjarta freds visdom, rettferds styrke og fellesskaps glede.
Høyr mi stemme. Gje innsikt og kraft, så vi alltid kan svara på hat med kjærleik, svara på urettferd med rettferd, svara på naud med hjelp, svara på krig med fred.
Gud, høyr mi stemme, og gje verda fred, din evige fred.
Biletet er henta frå Wikimedia Commons. Bøna er henta frå Den store bøneboka. 365 bøner frå ulike tradisjonar. Genesis forlag, 1999. Side 242

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar