søndag 9. februar 2014

Når vert krossen religiøs?

Biletet er tatt av Myrabella og ligg på Wikimedia Commons. (CC BY-SA 3.0)
Krossen er eit symbol som i det daglege livet i vesten minst kan ha to tydingar. Hovudtydinga er sjølvsagt som «logoen» til kristendomen, men den vert også brukt som bortimot eit religionsnøytralt symbol for «død». Biletet over fekk meg til å undre meg over når krossen som symbol vert religiøs og når det ikkje først og fremst er eit religiøst symbol.

Biletet over er frå ein amerikansk krigsgravplass nær Omaha Beach i Normanide. Amerikanske krigsgravplassar er prega av desse endelause rekkene med kvite graver, her i form av krossar. Den meiningslause valden i krig kjem særs tydeleg fram på slike plassar. Sjølv trur eg mi eiga pasifisme i stor grad vart endeleg etter å ha gått ei stund på Arlington National Cemetery...

Personleg ser eg ikkje på ei slik rekke av krossar som religiøst, sjølv om krossen utan tvil kan vere eit religiøst symbol. Det vert for meg likevel vanskeleg å sjå desse krossane som noko anna enn eit symbol for død. Sjølvsagt har krossen vorte dette dødssymbolet på grunn av den kristne tanken på at Jesu død på krossen frir andre frå døden, men at ei slik samling med krossar skal tolkast særleg religiøst, vert rart for meg. At alle desse soldatane skal ha hatt ei definert kristentru, og som følge hatt ynskje om å bli markert med ein kross etter døden, finn eg lite sansynleg. Krossen er derfor her først og fremst eit dødssymbol for meg, ikkje eit symbol for kristendomen.

Det som utløyste undringa mi denne gangen, var kåringa av «årets bilde» på Wikimedia Commons. Der ligg dette biletet i kategorien «religiøse byggingar». Alle er vel einige om at dette ikkje er ein byggning, men noko må ein jo kalle det, så då kunne det vel like godt hamne på byggningar. At ein vel å kalle dette for religiøst finn eg derimot interessant. For krossen er jo heilt klart eit religiøst symbol. Likevel er ikkje dette biletet, som inneheld sikkert hundre krossar, eit religiøst bilete i mitt hovud. 

Når vert eigentleg krossen religiøs?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar