fredag 16. august 2013

«I en sofa fra IKEA...»

Sjå for deg at du høyrer dette på radioen medan du er ute og køyrer bil.

Det er snart val til nasjonalforsamlinga i eit lite land kjent for store rikdomar som er plasserte i uoversiktelige fond utanfor landet. Slik det er med denne typen val har det blitt gjort førebuingar i form av manntal, valkort og liknande og dei som ikkje kan stemme på valdagen får høve til å gjere dette i vekene før den store dagen.

Når dagen kjem skal velgjarane gå til ulike stemmelokale. Dette er vanlegvis på skular, bibliotek og andre offentlege bygg. Men eitt stemmelokale skiljer seg ut. I ein av dei største byane i dette landet kan folk stemme i eit butikklokale. Og ikkje i kva som helst butikklokale, men i det lokale utsalet til ein internasjonal butikkjede som kjem frå det litt større nabolandet til dette landet. Om denne butikkjeden kan Wikpedia seie at den er «owned and operated by a complicated array of not-for-profit and for-profit corporations».

Kva ville du tenkt om du sat i bilen og høyrde dette? Eg sat i bilen i dag og høyrde akkurat dette.

I Bergen er IKEA i Åsane eitt av stemmelokala.

Eg kan ikkje anna enn å undre meg på kva vi hadde sagt om det lille landet som skulle få seg ny nasjonalforsamling var eit anna land enn Norge...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar