søndag 11. august 2013

Ferdaminni fraa Sumaren 2013: Spedalske ruinar

EG HAR BLITT GJORT MERKSAM PÅ AT DEI HUSA DET ER BILETE AV I DENNE ARTIKKELEN IKKJE ER DEI HUSA EG VAR PÅ JAKT ETTER. ARTIKKELEN ER ALTSÅ FEIL!

Dei siste ferdaminnene i denne omgang går ikkje så langt. Dei held seg faktisk i Lindås, men er likevel relativt eksotiske, for det er ein vaskeekte leprasafari. Vi skal til det som skal vere ruinane etter husa til ein av dei siste spedalske i Norge.

Så lenge eg kan hugse har eg høyrt forteljinga om korleis ein av dei siste spedalske i Norge budde på Skausneia. Ein dag eg var oppe på fjellet ein tur, var det på tide å ta ein kikk på denne plassen. Min kjentmann presiserte at det var ikkje lange biten å gå når vi først var i området, så vi la i veg for litt lokalhistorie på nært hald.

Ruinane er ein eller annan plass inne i det blå området, trur eg. På bakken var det heile overgrodd...

Kjentmannen hadde i prinsippet rett i at når ein er på Fjellsbø er det ikkje så langt til ruinane etter husa, men det er ikkje ein tur ein bør ta om ein har med seg barnevogn, for å seie det slik.... Heller ikkje om ein er redd for flått. Som mesteparten av utmarka her i området er det overgrodd og vanskeleg å gå, men vi fann til slutt fram.

Inne i mellom buskane fann vi først murane etter to små hus. Her skal Harald Fjeldsbø, ein av dei siste spedalske i Norge ha budd. Han vart innlagt på Pleiestiftelsen for spedalske i Bergen i januar 1912, og døydde der i 1957. NRK har faktisk eit intervju dei gjorde med han berre nokre veker før han døydde, der han fortel om livet som spedalsk i Norge i forrige hundreår. (NRK påstår i artikkelen at mannen er frå Masfjorden, men så vidt eg hugsar, sa han sjølv aldri «Masfjorden», og eg har frå relativt påliteleg hald at mannen vi høyrer er Harald Fjeldsbø. Dette passar også med det han seier om når han kom inn, jfr. stiftinga sine journalar.) 

Det låg altså to små hus mellom nokre buskar, og eit lite stykke frå desse to låg det eitt hus til. Og når eg seier «hus» meiner eg sjølvsagt restane etter hus. Kva dei ulike husa var til, veit eg ikkje, men det skal altså vere desse husa som var heimen til den spedalske før han måtte flytte.

Hus ein og to 

Hus ein og to litt nærare

Hus tre i forgrunnen og ein og to i bakgrunnen
Eg reknar med at det stemmer at det er desse husa som var heimen til ein av dei siste spedalske i Norge. I såfall hadde det ikkje skada med litt opprydding og kanskje ein plakett eller noko...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar