mandag 25. februar 2013

Sekulære tankar frå eit kristent perspektiv

Februar har av ulike grunnar vore ein roleg månad på St. Isidors minne. Andre ting har derimot blitt skrive, mellom anna ei sak eg vart utfordra på av Dan-Raoul Miranda. Han driv bloggfelleskapen Tankeferd som er ein fellesblogg for folk med bakgrunn i Humanistisk Ungdom, ungdomsorganisasjonen til Human-Etisk Forbund.

Eg har ytra meg ganske tydeleg om sekularisme på Twitter, og fekk derfor spørsmål om eg kunne skrive ei sak til Tankeferd om kva eg tenker om dette frå min ståstad i kyrkja. Det var ei utfordring eg ikkje kunne gå forbi, og resultatet kan ein no lese på Tankeferd. Teaseren som ligg på Tankeferd kan kanskje lure nokon til å lese artikkelen min, så her kjem han:
«Sekularisme» er eit diffust ord. Ulike folk legg ulike ting i det, men det vi som står for dette har felles er at vi ynskjer ein sekulær stat. Prest Steinar Sneås Skauge  reflekterer litt over sekularisme.
Då er det vel berre å klikke seg vidare til artikkelen «Sekularisme for religionen si skuld».

1 kommentar:

Little Man From Another Place sa...

Det var et godt innlegg! Interessant å lese!

Legg inn en kommentar